تیزر سمینار پیشگامان کسب و کار

زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار که افتخار انتخاب شدن به عنوان تنها کارآفرین خانم برتر سال 95 و مدیر نمونه جوان سال 94 را در کارنامه‌ی خود داشت به انتقال تجربیات در سمینار پیشگامان کسب و کار پرداختند.