سخنرانی در خصوص کنترل هزینه در هتلداری

ایراد سخنرانی در خصوص مبحث کاست کنترل و نقطه سر به سر در هتلداری توسط دکتر زینب حبیبی تبار در دومین سمی آرت ملی هتلداری هفتم مرداد ماه 96 در جزیره کیش...