فعالیت‌های اجتماعی

لایو نقش پژوهش در توسعه کسب و کار

لایو نقش پژوهش در توسعه کسب و کار روز دوشنبه24 آذر ماه 99 با حضور دکتر زینب حبیبی تبار مبدع رویکرد نوین آموزش(سمی آرت) و خانم دکتر بهار فراونی
کارگاه فروش انفجاری 3 برگزار شد

کارگاه فروش انفجاری 3 دهم و یازدهم بهمن با حضور خانم دکتر حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار برگزار گردید
کارگاه فروش انفجاری 3

کارگاه فروش انفجاری 3 برای حمایت و رونق به کسب و کارها دهم و یازدهم بهمن ماه 98 در تهران برگزار میگردد.
اتاق تعاون اصفهان و تداک سمینار مارتن کسب و کار را برگزار میکند

حضور دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار در سمینار مارتن کسب و کار بیست و پنجم بهمن ماه سال 97 در هتل آسمان
حضور کارآفرین برتر سال 95 استان تهران در برنامه مهمان خانه

دکتر زینب حبیبی تبار مبدع سمی آرت در ایران و کارآفرین برتر استان تهران بیستم مرداد ماه 97 مهمان برنامه مهمان خانه بودند.
نشست هم اندیشی نخبگان شهرستان تهران

در نشست هم اندیشی نخبگان شهرستان تهران دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار نیز حضور داشتند.
استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل

حضور دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان منتور در استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل
بستر سازی فرهنگی در جهت حمایت از تولید داخلی

حضور دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان کارآفرین و کارشناس در برنامه پخش زنده سلاطین کسب و کار با محوریت بستر سازی فرهنگی در جهت حمایت از تولید داخلی از شبکه تلویزیونی ایران کالا هشت فروردین 1397
نخستین نشست هم اندیشی اقتصادی کارگزاران تجاری

در نخستین نشست هم اندیشی اقتصادی کارگزاران تجاری که خانم دکتر زینب حبیبی تبار کارگزار برتر حوزه خدمات سال 1395 نیز حضور داشتند ...
نخستین سمینار رفتار کارآفرینانه، خلاقیت و کارآفرینی برگزار گردید

نخستین سمینار رفتار کارآفرینانه، خلاقیت و کارآفرینی با سخنرانی دکتر حبیبی تبار در رشت برگزار گردید...
حضور دکتر زینب حبیبی تبار بعنوان کارآفرین برتر سال 95 استان تهران در برنامه تدبیر

برنامه تدبیر رادیو اقتصاد هفدهم بهمن ماه 96 پذیرای دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار در برنامه خود بود...
حضور دکتر زینب حبیبی تبار در سمینار پیشگامان کسب و کار

کارآفرینان فعال حوزه‌ی کسب‌ و کار در سمینار پیشگامان کسب و کار(3)، به انتقال تجربیات خود پرداختند.
بازديد دانشجويان دكتري مديريت رسانه‌اي پرديس بين المللي دانشگاه تهران از شبكه‌هاي پرس تي وي، هيسپان تي وي و موسسه مطبوعاتي همشهري

در این بازدید زینب حبیبی تبار بعنوان یکی از دانشجویان باتفاق دیگر افراد حضور داشت
حضور شرکت پدیده تبار در میان دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار با حضور در بین دانشجویان ارشد دانشگاه مالک اشتر، به انتقال تجربیات خود در حوزه‌ی کارآفرینی پرداختند...
حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

خانم زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار با حضور در بین دانشجویان ارشد مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به انتقال تجربیات خود در حوزه ی کارآفرینی پرداختند...
معرفی سمیتئاتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی رویکردهای نوین آموزشی شرکت پدیده تبار (سمیتئاتر، سمیفیلم، سمیموزیک، سمی انیمیشن) به دانشجویان دانشکده صنعتی دانشگاه امیر کبیر از طریق کار تیمی و ابزار نمایش
نشست علمی - تخصصی بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی

حضور دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار و کارآفرین برتر سال 95 در نشست بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی