مصاحبه‌ها

مصاحبه کانون کارآفرینان تهران با دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین برتر استان تهران

در حال حاضر پدیده تبار مبدع و نخستین برگزار کننده بسته سمی آرت بعنوان رویکرد نوینی آموزشی، ترویجی و فرهنگی در کشور می باشد.
گفتگو "مجله جوانان امروز" با دکتر زینب حبیبی تبار

خانم زهرا جهانشاهی از مجله جوانان امروز گفتگویی با دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین برتر استانی سال در آموزش و ترویج فرهنگ داشتند ...
پدر، فرمانده خانواده است

متولد اول مهر 1362 و صاحب یک شرکت رسانه‌ای و مشاوره‌ مدیریتی است. زینب حبیبی‌تبار که سال گذشته به عنوان تلاشگر نمونه معرفی شد برای راه‌اندازی کسب و کار، رابطه و به اصطلاح پارتی نداشته.
مصاحبه کانون کارآفرینان استان تهران با دکترحبیبی تبار موسس پدیده تبار

کانون کارآفرینان تهران در اقدامی هدفمند سلسه جلسات و مصاحبه‌هایی را با کارآفرینان برتر استان تهران در سال 95 ترتیب داد.
گفتگوی رادیویی اقتصاد با موسس شرکت پدیده تبار در برنامه "اقتصاد به وقت بهار"

برنامه "اقتصاد به وقت بهار"رادیو اقتصاد در اولین روزهای سال 1396 مصاحبه‌ای را با دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان یکی از کارآفرینان و تلاشگران برتر استان تهران در سال 95 انجام داد